Personvernerklæring

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på thevikingplanet.com («Nettstedet») og i forbindelse med kjøp og andre henvendelser i The Viking Planet’s butikker. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. The Viking Planet Oslo AS, (organisasjonsnummer: 947054600, heretter ”TVP” eller «vi») er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål.

Kontaktinformasjon:
Ring oss Tel: +47 469 42 495


1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Under har vi laget en oversikt over hvilke kategorier personopplysninger vi samler inn om deg og til hvilke formål vi benytter disse. Vi har også pekt på hva vi vurderer som vårt behandlingsgrunnlag i de ulike tilfellene:

 • Opplysninger samlet inn for å inngå og oppfylle avtalen: Ved kjøp av varer fra TVP registrer vi blant annet navn, telefonnummer, epost, adresse og eventuell betalingsinformasjon, hvilken type vare(r) eller tjeneste(r) du har kjøpt, når du kjøpte og eventuell utleveringsinformasjon.

  Administrasjon av brukerkonto: Vi har tilgang til din brukerprofil for å kunne administrere dine kontaktopplysninger og eventuelle samtykker som du har gitt til å motta vårt nyhetsbrev, deltakelse i kampanjer eller lignende. Siden vi også har en plikt til å sørge for at vi har mest mulig oppdatert informasjon om deg vil vi motta informasjon fra 3. part for å oppdatere informasjonen du har gitt oss om adresse, navn, telefon
  Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i effektivisere vår kontakt med deg, og å administrere dine personopplysninger gjennom en kundekonto, og at denne interessen veier tyngre enn ulempen for deg, særlig siden dette også gir deg en enkel måte å ta kontakt med oss på samt mulighet for deg til selv å administrere dine personopplysninger hos oss. 
 • Persontilpasset informasjon på nett: TVP ønsker å tilrettelegge markedsføring og informasjon fra oss på best mulig måte for deg som kunde. Det betyr at hvis du er logget inn på din kundekonto hvor du er identifisert med e-post adresse, navn, adresse og kjøpshistorikk, vil vi bruke informasjonen fra din kundekonto til å tilpasse innhold til deg i tråd med din kjøpshistorikk, samt å rette produktanbefalinger som er relevant for deg, på tvers av alle enheter du er logget inn med.
  Er du ikke logget inn vil vi kun bruke informasjonen som ligger lagret i den informasjonskapselen (cookie), som du har akseptert i din nettleser, med samme formål. Informasjonskapsler kan du selv slette når du måtte ønske i din nettleser.
  Når du er inne på våre områder har vi en berettiget interesse i å markedsføre tilsvarende produkter som vårt forhold til deg bygger på, og din interesse i vern overstiger etter vår vurdering ikke dette. For direkte markedsføring på epost og sms mv. innhenter vi samtykke. 
  • Direkte markedsføring – Markedsføringskampanjer. Informasjonen vi mottar kan være sannsynlighetsbasert, slik som sannsynlig størrelse på din husstand og alder. Du vil kunne motta markedsføring basert på denne profilen. 
  • Elektronisk markedsføring: Kun dersom du eksplisitt har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg tilbud og informasjon om våre produkter. Vi benytter i denne forbindelse bl.a. den informasjonen vi har om dine tidligere kjøp for å gi deg tilbud som vi tror du vil være interessert i. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte kundeservice eller administrere dine samtykker på din side. 
  • Deltakelse i markedsundersøkelser, konkurranser og kampanjer: Kun dersom du eksplisitt samtykker til å delta i en undersøkelse, konkurranse, kampanje el. på Nettstedet, vil vi lagre personopplysninger, slik som navn, adresse og/eller telefonnummer, kjønn, fødselsdato, interesser mv. avhengig av hva som etterspørres i den enkelte kampanjen eller brukerundersøkelsen. 
  • Videreutvikling av tjenester og sikker drift: For å kunne videreutvikle våre tjenester og drive Nettstedet på en god og forsvarlig måte, er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikk om slikt som trafikk, kjøp og atferd på Nettstedet. Vi vil også kunne ha behov for å skaffe oss kunnskap om svindel og å iverksette tiltak for å forhindre dette. I tillegg vil vi i denne sammenheng noen ganger også benytte personopplysninger til å teste våre systemer. Vi vil så langt som mulig basere oss på aggregerte data for disse formålene. I tillegg kan vi behandle personopplysningene dine når vi gir opplæring til våre ansatte.

Vi har vurdert at vi har en berettiget interesse i å videreutvikle våre tjenester og sikre vår drift og at den begrensede behandlingen vi gjør av dine personopplysninger i så hensende veier tyngre enn ulempen for deg som bruker.

Informasjonsinnsamling ved hjelp av informasjonskapsler er beskrevet mer utførlig i kapittel 5 nedenfor.

2. Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller får andre virksomheter tilgang til dine personopplysninger: 

 • Andre selskaper i konsernet: Personopplysninger vil bli delt med morselskapet The Viking Planet AS, og i noen tilfeller vil vi ha behov for å dele dine personopplysninger også med andre selskaper i konsernet, for eksempel i forbindelse med kundeservice. Opplysningene vi deler vil i mottakerselskapet ikke bli brukt for andre formål enn de som er angitt ovenfor i pkt 1. 
 •  Bruk av eksterne leverandører:
  Vi bruker følgende typer av eksterne leverandører:
  o Tjenestetilbydere
  o Serviceselskaper
  o Transportører
  Kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg vil kunne bli utlevert til leverandøren dersom du bestiller eksterne tjenester.
  I tillegg, dersom du har samtykket til elektronisk markedsføring, bruker vi følgende typer av eksterne tjenestetilbydere:
  o Annonsenettverk, så som Google og Facebook
  o Byråer, slik som markedsføringsbyråer, statistikkbyråer og analysebyråer
  Dine kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg vil kunne bli utlevert til disse tjenestetilbyderne. Vi bruker denne typ av tjenestetilbydere for å gi deg relevant reklame, tilbud, innhold og anbefalinger og for å utføre analyser for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. I tillegg måler vi hvordan vi lykkes med dette blant annet ved å gjennomføre spørreundersøkelser.
 • Vi bruker Klarna som leverandør av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetafljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere dine kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

Disse eksterne leverandørene har ikke lov til å bruke denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss.

 • Offentlig myndighet mv: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet eller andre organer hvor dette er pålagt etter lov, for eksempel til NRK ved kjøp av TV. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

5. Bruk av informasjonskapsler mv.

 • Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva du har lagt i handlekurven.
  Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.
  Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig.

6. Sletting

 • Dine personopplysninger knyttet til kjøp vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene .

7. Dine rettigheter

 • The Viking Planet verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss: 
  • Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre varer og tjenester, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser i hver henvendelse fra oss. Samtykke kan også trekkes tilbake ved å The Viking Planet 
  • Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. 
  • Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. Mange opplysninger kan du slette selv. Du kan for eksempel når som helst slette din profil hos oss. 
  • Dataportabilitet: Du kan be om dataportabilitet blant annet for personopplysninger du selv har gitt i medhold av samtykke eller som har vært nødvendig for inngåelse av kjøpsavtalen. 
  • Be om å begrense behandlingen og protestere mot deler av behandlingen. 
  • Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 
  • Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

8. Endringer

 • Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet.